en-Els in Congo Brazzaville

27/09/2019

Onze collega Els Valvekens is opnieuw naar Congo vertrokken om de rest van april in het bevallingskwartier in Brazzaville te werken als vrijwilliger. We wensen haar een mooie tijd met bakken energie en véél voldoening van het helpende werk dat ze er verzet. 

Els: "Ik vertrek samen met vroedvrouw Marianne Mox om er vrijwilligerswerk te doen. Sinds 2010 gaat Marianne jaarlijks naar Afrika, sinds 2012 steeds naar dezelfde plek, waar ze een duurzame samenwerking heeft kunnen opbouwen met gynaecologen en vroedvrouwen in het militair hospitaal Pierre Mobengo. Het opzet is onveranderd: we zullen meewerken op verloskwartier en materniteit. Intussen weet ik dat er genoeg kunde en kennis voorhanden is in het ziekenhuis, maar er zijn vaak te weinig handen om het vele werk te doen, er is te weinig materiaal...

Over de jaren is de verloskundige zorg kwalitatief verbeterd. Telkens wordt er met een bepaalde focus vertrokken: acties in het kader van GVO (gezondheidsvoorlichting en -opvoeding), anticonceptie, malaria ... werken we uit, samen met enkele vrijwilligers ter plaatse. Tijdens consultaties op 'de weeg', de consultatiebureaus in de quartiers van Brazzaville, geven we GVO ivm malaria en verdelen we muggennetten. We zouden dit jaar ook eens willen uitwisselen of er verbeterkansen zijn voor het geven van borstvoeding tijdens de eerste uren/dagen na de bevalling.

We hebben afgelopen maand al een toelage gekregen van 11.11.11 en de Koning Boudewijnstichting heeft de aanvraag van Eden verlegt grenzen, de VZW die Marianne bezielt, goedgekeurd. Schenkingen die via deze rekening binnenkomen zullen de aankoop en het vervoer van muggennetten bekostigen.

Verder zijn er ook al acties op poten gezet. Marianne is daar al zeer bedreven in en heeft een entourage die het werk van Eden verlegt grenzen al jaren kent: ze kan dit met het nodige enthousiasme doen. Ik blijf een aarzelaar, hoewel ik heb gezien dat elke cent rechtsreeks en volledig iemand ten goede komt. Ik blijf nog wat zoeken naar het effect op langere termijn (door de GVO bv)... dat zal hopelijk beetje bij beetje ook meetbaar zijn.

Met het geld, opgehaald via deze acties, gaan we urgentiekits samenstellen voor verloskundige noodsituaties. En door de contacten en engagementen in al die voorbije jaren, kwamen er steeds meer vragen om hulp. Zo is er ook het weeshuis van Moukondo, waar 50 kinderen worden opgevangen en er voortdurend tekorten zijn voor een goede basiswerking (lees: voldoende voedsel, personeel). Er is het 'Maison des jeunes' waarvoor we een GVO (familieplanning, info rond zwangerschap, bevalling, borstvoeding, HIV, ...) programma uitwerken. Er is steun voor een landbouwproject.

Heel wat concrete doelen dus, waar we door nabijheid, uitwisseling en ondersteuning wat aan kunnen bijdragen, maar waar de armoede zo groot is dat elke steun om die doelen te realiseren, zeer welkom is.

Mensen die een steentje kunnen en willen bijdragen kunnen dat als volgt: Rekening Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 met vermelding van: 128/3038/00085. Bij een gift vanaf 40€ krijg je een fiscaal attest toegestuurd.

Rekening van Eden vzw (zonder attest): BE87 5230 8091 9394 - BIC TRIOBBEB graag met vermelding van 'project Africa'.

In naam van Eden verlegt grenzen: dankjewel!"

Els