Zorggarantie arbeid aan huis

Zorggarantie arbeid aan huis met optie extra  vroedvrouwenbegeleiding in het ziekenhuis 

Wanneer je tijdens de à terme periode (tussen 37 en 41 weken zwangerschap) in arbeid gaat en de geboorte van je kindje zich aankondigt, dan kan je beroep doen op je vroedvrouw van De Leuvense Vroedvrouwerij.

Diagnose van arbeid

 • Voor veel aanstaande ouders is het begin van een arbeid niet makkelijk in te schatten. Daarom kan je je vroedvrouw vragen om een bezoek aan huis te brengen zodat je samen kan inschatten of de bevalling effectief begonnen is en wanneer je in jouw specifieke situatie best naar het ziekenhuis vertrekt. Op die manier is de kans klein dat je te vroeg opgenomen wordt (met kans op onnodige medische ingrepen) of terug naar huis wordt gestuurd.

Concreet: je belt je vroedvrouw als je in arbeid meent te zijn. Samen bekijken jullie of en wanneer de vroedvrouw zich kan vrijmaken om bij jullie langs te komen. Je vroedvrouw maakt zich zoveel als mogelijk vrij om jullie te bezoeken, maar kan geen volledige beschikbaarheid garanderen. Je kan wel altijd telefonisch contact opnemen om te overleggen met je vroedvrouw of de collega naar wie zij doorverwezen heeft in haar afwezigheid. Enkel wanneer zij beschikbaar is, wordt een vergoeding van 100 euro aangerekend.

Arbeid aan huis

 • Als je in het ziekenhuis gaat bevallen kan het wel zijn dat je een deel van de arbeid thuis wil opvangen in je eigen, vertrouwde omgeving. Je vroedvrouw kan je hierin begeleiden en bijstaan. Ze volgt de progressie van de arbeid op en houdt het welzijn en de veiligheid van de vrouw, de baby en partner nauwgezet in de gaten.
 • Je vroedvrouw geeft aan wanneer het tijd is om naar het ziekenhuis te gaan. Zij neemt contact op met het bevallingskwartier om mee te delen dat jullie eraan komen en geeft een korte briefing aan de vroedvrouwen die de zorg zullen overnemen.

Concreet: je bespreekt tijdens je zwangerschap de mogelijkheid en beschikbaarheid van je vroedvrouw om je arbeid aan huis te begeleiden. We rekenen een wachtvergoeding aan (250 euro) wat de beschikbaarheid vanaf 37 weken zwangerschap dekt. Deze kost wordt in rekening gebracht wanneer je vroedvrouw effectief naar je thuis komt, maar ook wanneer je rechtstreeks naar het ziekenhuis vertrekt, met of zonder telefonisch consult voordien. (Wanneer je vroedvrouw zelf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn en jullie naar het ziekenhuis vertrekken, vervalt deze kost). Andere kosten worden rechtstreeks met je mutualiteit afgerekend.

Begeleiding in het ziekenhuis

 • Je kan ervoor kiezen om met je vroedvrouw van de Leuvense Vroedvrouwerij in het ziekenhuis te bevallen. Na de begeleiding van de arbeid aan huis gaat je vroedvrouw mee naar het ziekenhuis en blijft ze bij jullie (als extra zorgende vroedvrouw) totdat de baby geboren is en jullie goed en rustig geïnstalleerd zijn.

Concreet: je bespreekt tijdens je zwangerschap de mogelijkheid en beschikbaarheid van je vroedvrouw om de arbeid en bevalling te begeleiden als extra vroedvrouw in het ziekenhuis. We rekenen een wachtvergoeding (100 euro) + begeleiding bij arbeid en bevalling in het ziekenhuis (390 euro) + kilometervergoeding aan.

Wanneer bel je je vroedvrouw?

Overdag:

 • Als je weeën hebt.
 • Als je vliezen breken.
 • Als je het gevoel hebt dat het wel eens begonnen zou kunnen zijn.

's Nachts:

 • Wanneer je vliezen breken en het vruchtwater is niet helder van kleur. Niet helder wil zeggen: Bruin of groen.
 • Helder van kleur wil zeggen: doorzichtig, wit, rozig, of met witte vlokjes. Het kan zijn dat je weeën niet direct beginnen. Ons advies: rust nog wat tot die tijd en bel ons sowieso 's morgens vroeg.)
 • Als je weeën hebt om de 5 minuten en ze duren 45 tot 60 seconden.
 • Als je ons nodig hebt.

Hoeveel kost dit (eigen aandeel)?

 • Diagnose arbeid: 100 euro
 • Begeleiden arbeid thuis: 250 euro
 • Begeleiden arbeid thuis + begeleiden bevalling in het ziekenhuis als extra zorgende vroedvrouw: 490 euro